Nasza firma posiada w ofercie kruszywo dolomitowe: kliniec i tłuczeń, a także piasek płukany.

Kruszywa można zastosować do:

- wykonania podbudowy pod kostkę
- formowanie i zagęszczenie terenu
- utwardzanie placów, parkingów, dróg dojazdowych
- przy budowie ciągów chodnikowych.